Mã thủ tục
1.010542
Lĩnh vực
Trang thiết bị và công trình y tế
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
1
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp/Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện