angle-left null Hướng dẫn đăng ký tài khoản Công dân/Tổ chức/Doanh nghiệp

Để thực hiện đăng ký tài khoản, doanh nghiệp/tổ chức/công dân thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Người dùng nhấn “Đăng ký” góc bên phải màn hình để đăng ký tài  khoản. Hệ thống hiển thị giao diện trên màn hình.

- Bước 2: Trên màn hình đăng ký, nhập đầy đủ thông tin đăng ký tài khoản (Lưu ý: Những trường có (*) là những trường bắt buộc nhập không được để trống).

- Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, click nút “Đăng ký tài khoản”. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.
- Hệ thống gửi về gmail đã đăng ký thông tin kích hoạt tài khoản.

- Bước 4: Tiếp theo click vào link theo hướng dẫn của thư gửi về để kích hoạt tài khoản. 

Sau đó Doanh nghiệp đăng nhập hệ thống với tên đăng nhập và mật khẩu nhận từ địa chỉ email của hệ thống gửi đến. Để thực hiện đăng nhập vào hệ thống người dùng nhấn nút “Đăng nhập” tại góc bên phải của màn hình hệ thống.