angle-left null Kế hoạch 1217/KH-BYT
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế  tại Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2019
Số văn bản: 1217/KH-BYT
Ngày ban hành:  
Người ký:  
Trích yếu:  
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Loại văn bản: Kế hoạch
Hiệu lực:  
Tệp đính kèm Tải về