angle-left null Hướng dẫn thanh toán phí/lệ phí bằng hình thức chuyển khoản


Doanh nghiệp/Tổ chức/Cá nhân sau khi nộp hồ sơ có thể thực hiện nộp phí trên hệ thống. Để thực hiện nộp phí hồ sơ, doanh nghiệp có thể chọn các hình thức thanh toán chuyển khoản.

Đơn vị DN/TC/CN chọn hình thức nộp phí theo hướng dẫn sau:

Đơn vị Doanh nghiệp, Tổ chức/Cá nhân thực hiện hình thức thanh toán chuyển khoản theo các bước sau:

- Bước 1: Vào phần Quản lý hồ sơ, chọn hồ sơ có trạng thái “Hồ sơ chờ thanh toán phí” cần thực hiện nộp phí hồ sơ:

- Bước 2: Trên cột thao tác, doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân chọn “Thanh toán phí” để thực hiện thanh toán cho hồ sơ cần nộp phí.

- Bước 3: Doanh nghiêp chọn phương thức thanh toán “Thanh toán chuyển khoản” và nhấn nút “Thanh toán”:

- Bước 4: Màn hình giao diện thanh toán hiển thị, doanh nghiệp nhập đúng các trường trên form thanh toán và tải file theo yêu cầu (Lưu ý: những trường có dấu * là trường bắt buộc nhập).

Doanh nghiệp nhấn nút “Thực hiện xác thực việc nộp tiền” để xác nhận thanh toán:

- Bước 5: Hồ sơ sau khi nộp phí thành công sẽ chuyển lên hệ thống với trạng thái “Hồ sơ chờ xác nhận phí”.