angle-left null KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến rất mong các cá nhân/tổ chức thực hiện khảo sát  
Địa chỉ đường dẫn truy cập và cung cấp thông tin khảo sát như sau: https://form.gov.vn/!Krc3U
Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022.