angle-left null Quyết định 2004/QĐ-BYT
Số văn bản: 2004/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 07/05/2020
Người ký: Nguyễn Thanh Long
Trích yếu: Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Phân loại:  
Hiệu lực: Đã biết
Tệp đính kèm Tải về