angle-left null Quyết định 07/QĐ-BYT
Quyết định 07/QĐ-BYT - Quyết định về việc Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tại Bộ Y tế 
Số văn bản: 07/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 04/01/2022
Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Trích yếu: Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tại Bộ Y tế 
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Loại văn bản: Quyết định
Hiệu lực: Đã biết
Tệp đính kèm Tải về