Thông báo địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

(Th 6, 29 thg 4 2022 07:00:00 +0700)

THÔNG BÁO

Địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế


Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-BYT ngày 18/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Y tế và để tạo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức liên hệ công tác, Văn phòng Bộ Y tế xin thông báo:

1. Kể từ ngày 04/5/2022, Bộ Y tế chính thức tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, địa chỉ: Tầng 1/ Nhà A Bộ Y tế (địa chỉ: 138A Phố Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội).

2. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
- Buổi Sáng:         từ 08h00 đến 11h00
- Buổi Chiều:         từ 13h30 đến 16h00

Ngoài thời gian làm việc nêu trên, cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa xử lý nghiệp vụ và bàn giao hồ sơ.

3. Mọi thông tin cần thiết đề nghị liên hệ qua các số điện thoại: 024.62732173.

Văn phòng Bộ trân trọng thông báo./.