STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
181 1.002418 Phê duyệt chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài Một phần Tài chính y tế Vụ Bảo hiểm y tế
182 1.001960 Phê duyệt chương trình huấn luyện sơ cấp cứu Một phần Đào tạo Nghiên cứu khoa học Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
183 1.002262 Phê duyệt kết quả thử thuốc trên lâm sàng Một phần Đào tạo Nghiên cứu khoa học Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
184 1.010545 Phê duyệt kết quả đề cương nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế Một phần Trang thiết bị và công trình y tế Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế
185 1.010467 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế Toàn trình Khám bệnh, chữa bệnh Cục Quản lý Khám, chữa Bệnh
186 1.010543 Phê duyệt nghiên cứu lâm sàng trang thiết bị y tế Một phần Trang thiết bị và công trình y tế Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế
187 1.002290 Phê duyệt nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng Một phần Đào tạo Nghiên cứu khoa học Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
188 1.002274 Phê duyệt thay đổi đề cương nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng Toàn trình Đào tạo Nghiên cứu khoa học Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
189 1.010544 Phê duyệt thay đổi đề cương nghiên lâm sàng trang thiết bị y tế Một phần Trang thiết bị và công trình y tế Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế
190 1.002072 Phê duyệt đề cương nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng Toàn trình Dược phẩm Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo