STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
201 1.005039 Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành dược liệu Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
202 1.010741 Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền miễn thử thuốc trên lâm sàng Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền
203 1.010742 Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền phải thử thuốc trên lâm sàng và miễn một số giai đoạn thử thuốc trên lâm sàng Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền
204 1.010165 Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 chuyển giao công nghệ. Một phần Dược phẩm
205 1.010166 Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 đóng gói thứ cấp đối với vắc xin chưa có giấy đăng lý lưu hành tại Việt Nam hoặc có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đã hết hiệu lực Một phần Dược phẩm
206 1.010143 Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 Một phần Dược phẩm
207 1.002482 Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền Toàn trình Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
208 1.002457 Thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành dược liệu Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
209 1.002085 Thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền Toàn trình Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
210 1.010144 Thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 (bao gồm cả vắc xin chuyển giao công nghệ, đóng gói thứ cấp tại Việt Nam) Một phần Dược phẩm