STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
6 1.003892 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản dược liệu Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
7 1.003756 Cấp phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, thuốc có chứa dược liệu lần đầu sử dụng tại Việt Nam Toàn trình Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
8 1.004393 Cấp phép xuất khẩu dược liệu thuộc danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
9 2.000964 Dược phẩm Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền trong nước miễn thử lâm sàng hoặc miễn một số giai đoạn thử thuốc trên lâm sang Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
10 1.005039 Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành dược liệu Một phần Y Dược cổ truyền Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền