STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
1 1.002192 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 2 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
2 1.003943 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ 2 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
3 1.002150 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 2 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
4 1.003564 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh 2 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
5 1.003448 Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 4 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
6 1.003437 Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 4 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
7 1.005364 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số 2 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Ủy ban nhân dân cấp xã
8 1.001906 Đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 2 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
9 2.000961 Đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 2 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương