STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
1 1.003448 Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm Một phần Dân số - Sức khỏe sinh sản Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
2 1.003437 Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Một phần Dân số - Sức khỏe sinh sản Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em