STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
1 2.000704 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế Một phần Tổ chức cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ
2 1.001545 Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế Một phần Tổ chức cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ