STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Nộp hồ sơ
1 2.000704 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 3 Tổ chức cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế
2 1.003349 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 3 Khám bệnh, chữa bệnh Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
3 1.003433 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 3 Khám bệnh, chữa bệnh Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
4 1.004607 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 3 Y tế Dự phòng Sở Y tế;Cục Quân y;Cục Phòng, chống HIV/AIDS;Cục Y tế giao thông vận tải;Cục Y tế - Bộ Công an
5 1.000089 Cấp giấy chứng nhận y tế (HC) đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm 3 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Cục An toàn thực phẩm
6 1.004564 Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 3 Y tế Dự phòng Sở Y tế;Cục Quân y;Cục Phòng, chống HIV/AIDS;Cục Y tế giao thông vận tải;Cục Y tế - Bộ Công an
7 1.003299 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 3 Khám bệnh, chữa bệnh Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
8 1.003291 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 3 Khám bệnh, chữa bệnh Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
9 B-BYT-286781-TT Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính: 3 Y tế Dự phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS
10 B-BYT-286780-TT Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính 3 Y tế Dự phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS