Bộ Y tế - Ministry of Health's Portal (MOH)

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: hotro@moh.gov.vn
Điện thoại: 0246.273.2.273 | Fax: 0243.8464.051