PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

Cá nhân gửi phản ánh kiến nghị đến Chính Phủ

Doanh nghiệp gửi phản ánh kiến nghị đến Chính Phủ

NỘI DUNG GỬI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ


         

Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện
Phường/Xã

Chi tiết
Tài liệu đính kèm
Mã xác nhận

CHI TIẾT PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

Thông tin phản ánh kiến nghị

Người gửi THE VINACAPITAL FOUNDATION
Địa chỉ 0
Điện thoại
Email
Ngày phản ánh kiến nghị 24/10/19
Tiêu đề Kiến nghị về việc: Phân loại thiết bị y tế
Nội dung Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược và các ban ngành liên quan Công ty CP CNTT CAM hoạt động trong lĩnh vực cung cấp phần mềm quản lý nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc. Theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên toàn quốc. Theo kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2019 ngày 17/01/2019 của UBND Thành phố, Sở Y tế số 326/KH-SYT. Chúng tôi đã làm theo hướng dẫn tại mục III.2, đã làm đơn gởi trực tiếp Sở Y tế TPHCM và gởi văn bản qua bưu điện cho Cục Quản lý Dược nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời. Nay Công ty CP CNTT CAM thay mặt cho các nhà thuốc, chuỗi nhà thuốc đang sử dụng phần mềm quản lý nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc do Công ty CP CNTT CAM cung cấp gởi đơn kiến nghị đến Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược và các ban ngành liên quan mong được hướng dẫn cụ thể về quy trình kết nối để Công ty CP CNTT CAM có thể thực hiện việc kết nối cho các nhà thuốc theo quy định.
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm

Thông tin câu trả lời phản ánh kiến nghị

Cơ quan thủ lý Bộ Y tế
Ngày trả lời 16/12/19
Nội dung trả lời asdfbnj.,jhgfđxm
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm

4260 người xem

Đánh giá sự hài lòng

Ý kiến đánh giá khác

Nội dung
Mã xác nhận

Liên kết