PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

Cá nhân gửi phản ánh kiến nghị đến Chính Phủ

Doanh nghiệp gửi phản ánh kiến nghị đến Chính Phủ

NỘI DUNG GỬI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ


         

Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện
Phường/Xã

Chi tiết
Tài liệu đính kèm
Mã xác nhận

Tra cứu phản ánh kiến nghịCơ quan: Bộ Y tế
THE VINACAPITAL FOUNDATION - 24/10/19
Kiến nghị về việc: Phân loại thiết bị y tế
THE VINACAPITAL FOUNDATION - 24/10/19
Kiến nghị về việc: Phân loại thiết bị y tế

Liên kết