• STT Tên tài liệu Link tải về

  1

  Hướng dẫn sử dụng dành cho Doanh nghiệp, Công dân, Tổ chức trên hệ thống Cổng dịch vụ công - BYT. Tải về

  2

  Hướng dẫn thay đổi thông tin của tài khoản đã cấp Tải về
  3 Hướng dẫn thay đổi mật khẩu của tài khoản đã cấp Tải về
  4 Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến Tải về
  5 Hướng dẫn theo dõi, quản lý hồ sơ đã nộp Tải về
  6 Hướng dẫn thanh toán phí/lệ phí bằng hình thức chuyển khoản Tải về
  7 Hướng dẫn ghép nhiều file định dạng PDF thành 1 file định dang PDF trực tuyến và hướng dẫn chuyển file từ định dang Words sang định dạng PDF trực tuyến Tải về
  8 Hướng dẫn giảm dung lượng video trước khi tải lên hệ thống Tải về
 •  
 •  

 •