Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ sinh con đúng chính sách dân số gồm những ai?

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Định mức hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số là bao nhiêu?

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Hồ sơ xét hưởng chính sách hỗ trợ sinh con đúng chính sách dân số gồm những giấy tờ gì?