Chi tiết câu hỏi

Thông tin câu hỏi

Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật BHYT?


Thông tin câu trả lời

1. Không đóng hoặc đóng BHYT không đầy đủ theo quy định của Luật BHYT. 2. Gian lận, giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT. 3. Sử dụng tiền đóng BHYT, quỹ BHYT sai mục đích. 4. Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT và của các bên liên quan đến BHYT. 5. Cố ý báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về BHYT. 6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ để làm trái với quy định của pháp luật về BHYT.