Chi tiết câu hỏi

Thông tin câu hỏi

Bảo hiểm y tế là gì?


Thông tin câu trả lời

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.