Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Thế nào là chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ?

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Chứng chỉ hành nghề có thời hạn bao nhiêu năm và có giá trị như thế nào ?

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Việc thừa nhận chứng chỉ hành nghề giữa các nước như thế nào ?

  Câu hỏi Câu hỏi 4 :
  Ai được gọi là người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ?

  Câu hỏi Câu hỏi 5 :
  Những người như thế nào thì được gọi là lương y? xin thẩm định lần tiếp theo?

  Câu hỏi Câu hỏi 6 :
  Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền được pháp luật quy định như n...

  Câu hỏi Câu hỏi 7 :
  Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm những nội dung gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 8 :
  Các hành vi nào bị cấm trong khám bệnh, chữa bệnh?

  Câu hỏi Câu hỏi 9 :
  Những đối tượng nào được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

  Câu hỏi Câu hỏi 10 :
  Dược sỹ , cử nhân sinh học, cử nhân hóa học làm việc tại khoa xét nghiệm của cơ sở Khám bệnh, chữa b...

  Câu hỏi Câu hỏi 11 :
  Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế làm việc tại các Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phò...

  Câu hỏi Câu hỏi 12 :
  Cơ quan nào có quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề?

  Câu hỏi Câu hỏi 13 :
  Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 14 :
  Thời gian khám bệnh, chữa bệnh để làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người phụ trác...

  Câu hỏi Câu hỏi 15 :
  Người hành nghề cơ hữu là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 16 :
  Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 17 :
  Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu đối với người Việt Nam bao gồm những giấy tờ gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 18 :
  Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở...

  Câu hỏi Câu hỏi 19 :
  Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ...

  Câu hỏi Câu hỏi 20 :
  Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chyên môn trong chứng chỉ hành nghề bao gồm những giấy t...

  Câu hỏi Câu hỏi 21 :
  Hồ sơ đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chyên môn trong chứng chỉ hành nghề bao gồm những giấy ...

  Câu hỏi Câu hỏi 22 :
  Hồ sơ đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

  Câu hỏi Câu hỏi 23 :
  Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam, người nước ngoài, người Việt Nam đ...

  Câu hỏi Câu hỏi 24 :
  Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề bị thu hồi đối với người Việt Nam, vì các lý do khác được ...

  Câu hỏi Câu hỏi 25 :
  Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề bị thu hồi đối với người Việt Nam, người nước ngoài, người...

  Câu hỏi Câu hỏi 26 :
  Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề được gửi đến cơ quan nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 27 :
  Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề được quy định như thế nào ?

  Câu hỏi Câu hỏi 28 :
  Quản lý chứng chỉ hành nghề quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 29 :
  Nguyên tắc đăng ký thực hành được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 30 :
  Xác nhận thời gian thực hành đối với bác sỹ, y sỹ, hộ sinh viên, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên trướ...