Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :Bảo hiểm y tế là gì?
  Bảo hiểm y tế là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :Cơ sở KCB BHYT ban đầu là gì?
  Cơ sở KCB BHYT ban đầu là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :Hộ gia đình tham gia BHYT?
  Hộ gia đình tham gia BHYT?

  Câu hỏi Câu hỏi 4 :Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả bao gồm những gì?
  Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả bao gồm những gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 5 :Nhà nước có chính sách gì đối với BHYT?
  Nhà nước có chính sách gì đối với BHYT?

  Câu hỏi Câu hỏi 6 :Trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong thực hiện BHYT?
  Trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong thực hiện BHYT?

  Câu hỏi Câu hỏi 7 :Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật BHYT?
  Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật BHYT?

  Câu hỏi Câu hỏi 8 :
  Một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì tham gia BHYT theo đối tượng nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 9 :
  Mức đóng của các đối tượng tham gia BHYT theo quy định của pháp luật BHYT cụ thể như thế nào?. Trách...

  Câu hỏi Câu hỏi 10 :
  Đối với đối tượng Thân nhân của lực lượng công nhân, viên chức Quốc phòng đang phục vụ trong Quân độ...

  Câu hỏi Câu hỏi 11 :
  Những đối tượng nào được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT?

  Câu hỏi Câu hỏi 12 :
  Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT cụ thể được bao nhiêu % mức đóng BHYT cho các đối tượng?

  Câu hỏi Câu hỏi 13 :
  Những người thuộc hộ gia đình khi tham gia BHYT thì mức đóng BHYT được giảm trừ từ thành viên thứ ha...

  Câu hỏi Câu hỏi 14 :
  Phương thức đóng BHYT của một số nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật BHYT cụ thể như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 15 :
  Xác định số tiền đóng, hỗ trợ đối với một số đối tượng khi nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều c...

  Câu hỏi Câu hỏi 16 :
  Thẻ BHYT và thẻ BHYT phản ánh các thông tin như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 17 :
  Thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 18 :
  Trình tự, thủ tục mua thẻ BHYT lần đầu cho người tham gia BHYT cụ thể như thế nào?, bao nhiêu ngày s...

  Câu hỏi Câu hỏi 19 :
  Những trường hợp nào được cấp lại thẻ BHYT? trình tự, thủ tục cấp lại thẻ BHYT như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 20 :
  Những trường hợp nào được đổi thẻ BHYT? trình tự, thủ tục đổi thẻ BHYT như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 21 :
  Tôi là người lao động thì tham gia BHYT như thế nào? và mua thẻ BHYT ở đâu? Mức hưởng BHYT được bao ...

  Câu hỏi Câu hỏi 22 :
  Do thay đổi chỗ ở, tôi muốn thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu ghi trên thẻ BHYT, trình tự làm nh...

  Câu hỏi Câu hỏi 23 :
  Thủ tục KCB BHYT cụ thể như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 24 :
  Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa Cơ quan Bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo...