Tra cứu câu hỏi

    Câu hỏi Câu hỏi 1 :
    Bác hàng xóm nhà tôi có Bài thuốc gia truyền từ 3 đời (đã được Sở Y tế địa phương công nhận). Hiện n...

    Câu hỏi Câu hỏi 2 :
    Trong thời gian tôi ở quân ngũ, tôi được một cụ ở Nghệ An truyền cho bài thuốc chữa bỏng. Bài thuốc ...