Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Tôi muốn nhập khẩu mỹ phẩm từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh, tôi cần thực hiện những thủ tục ...

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Cơ quan nào có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu?

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Tôi có thể nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu và nhận kết quả ở đâu?

  Câu hỏi Câu hỏi 4 :
  Phí công bố mỹ phẩm là bao nhiêu?

  Câu hỏi Câu hỏi 5 :
  Làm thế nào để phân loại đâu là một sản phẩm mỹ phẩm?

  Câu hỏi Câu hỏi 6 :
  Tôi có thể tra cứu danh mục các chất có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng và điều kiện sử dụng...

  Câu hỏi Câu hỏi 7 :
  Tôi muốn nhập khẩu mẫu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm thì cần thực hiện những thủ tục nào?...

  Câu hỏi Câu hỏi 8 :
  Tôi muốn thực hiện thay đổi, bổ sung một số nội dung trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp...

  Câu hỏi Câu hỏi 9 :
  Tôi muốn sản xuất mỹ phẩm thì cần điều kiện gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 10 :
  Phí/ Lệ phí của thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm là bao nhiêu?