Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm khi nộp hồ sơ đề nghị cơ qu...

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Tài khoản nộp phí là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Các Trang web cung cấp Hệ thống dịch vụ công ATTP quốc gia của Cục An toàn thực phẩm?

  Câu hỏi Câu hỏi 4 :
  Thời gian kiểm tra, xác nhận phí của Doanh nghiệp nộp bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng?

  Câu hỏi Câu hỏi 5 :
  Thời gian kiểm tra, xác nhận phí của Doanh nghiệp nộp bằng hình thức Keypay (Thanh toán điện tử qua...

  Câu hỏi Câu hỏi 6 :
  Khi doanh nghiệp nộp phí bằng hình thức Keypay nhưng chưa được xác nhận mà ngân hàng vẫn trừ phí?

  Câu hỏi Câu hỏi 7 :
  Những trường hợp nào được hoàn trả lại phí đã nộp?

  Câu hỏi Câu hỏi 8 :
  Thời gian giải quyết hồ sơ hoàn trả phí?

  Câu hỏi Câu hỏi 9 :
  Thủ tục hoàn trả phí khi nộp trùng, nộp nhầm và nộp không đúng nội dung?

  Câu hỏi Câu hỏi 10 :
  Thủ tục lấy biên lai của các hồ sơ nộp phí hợp lệ?