Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Những đơn vị nào có thể đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợ...

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Cơ sở y tế tư nhân đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳn...

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Cơ sở y tế muốn được đánh giá năng lực thực hiện xét nghiệm thì liên hệ với đơn vị nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 4 :
  Các cơ sở y tế thuộc trại giam thì quy trình đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳ...

  Câu hỏi Câu hỏi 5 :
  Khi nào cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương t...