Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Bộ Y tế có cấp giấy phép xuất khẩu mẫu bệnh phẩm không?

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Để được cấp giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm tổ chức cá nhân phải nộp những giấy ...

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Tổ chức, cá nhân đã gửi hồ sơ xin nhập khẩu mẫu bệnh phẩm đến Cục Y tế dự phòng 135 Núi trúc, Ba Đìn...