Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 11 :
  Xin cho biết nội dung của khái niệm về “Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”, “Cơ sở thức ăn đư...

  Câu hỏi Câu hỏi 12 :
  Xin cho biết sự khác nhau của khái niệm về “Sản xuất thực phẩm”, “Sản xuất ban đầu”, “Sơ chế ...

  Câu hỏi Câu hỏi 13 :
  Xin cho biết khái niệm “An toàn thực phẩm” và trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm được qu...

  Câu hỏi Câu hỏi 14 :
  Xin cho biết những hành vi nào bị cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quy định như thê...

  Câu hỏi Câu hỏi 15 :
  Xin cho biết nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đượ...

  Câu hỏi Câu hỏi 16 :
  Xin cho biết các quy định về điều kiện để các cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống...

  Câu hỏi Câu hỏi 17 :
  Xin cho biết điều kiện kinh doanh thức ăn đường phố được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 18 :
  Xin cho biết điều kiện, thời hạn và thủ tục để cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an t...

  Câu hỏi Câu hỏi 19 :
  Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh có phải là cơ sở kinh ...

  Câu hỏi Câu hỏi 20 :
  Việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Điều ...