Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 21 :
  Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP quy định: Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, chế biến ...

  Câu hỏi Câu hỏi 22 :
  Hướng dẫn cách thực hiện tạo tài khoản và nộp hồ sơ trên phần mềm dịch vụ công cấp độ 4 : xacnhanqua...

  Câu hỏi Câu hỏi 23 :
  Thủ tục cấp Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm được thực hiện theo Nghị định/ Thông ...

  Câu hỏi Câu hỏi 24 :
  Thành phần hồ sơ bao gồm những gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 25 :
  Các thành phần hồ sơ có cần phải đóng dấu của công ty không?

  Câu hỏi Câu hỏi 26 :
  Bản ghi nội dung quảng cáo trong đĩa hình hoặc file video clip trên hệ thống được định dạng bằng đuô...

  Câu hỏi Câu hỏi 27 :
  Khi nộp hồ sơ trên hệ thống xacnhanquangcao.vfa.gov.vn có cần phải ký số trên mỗi hồ sơ không?

  Câu hỏi Câu hỏi 28 :
  Có bắt buộc phải thêm cụm từ: “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc...

  Câu hỏi Câu hỏi 29 :
  Thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 01 bộ hồ sơ quảng cáo?

  Câu hỏi Câu hỏi 30 :
  Hiện nay thủ tục về cấp xác nhận quảng cáo đối với hình thưc giới thiệu sản phẩm thực phẩm thông qua...