Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 31 :
  Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với các sản phẩm thực phẩm thuộc p...

  Câu hỏi Câu hỏi 32 :
  Sau khi hết thời hạn của Giấy tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm thuốc lá thì doanh nghiệp t...

  Câu hỏi Câu hỏi 33 :
  Trường hợp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cả Bộ Y tế và Ủy ba...

  Câu hỏi Câu hỏi 34 :
  Thời hạn để cấp giấy chứng nhận y tế là bao nhiêu ngày?

  Câu hỏi Câu hỏi 35 :
  Các sản phẩm nào được cấp giấy chứng nhận y tế?

  Câu hỏi Câu hỏi 36 :
  Kết quả kiểm nghiệm nộp kèm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận y tế phải được kiểm nghiệm ở Phòng kiểm ng...

  Câu hỏi Câu hỏi 37 :
  Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận y tế gồm những giấy tờ gì ?

  Câu hỏi Câu hỏi 38 :
  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc đối tượng phải đăng ký bản công bố hay tự công bố trước khi lưu hành...

  Câu hỏi Câu hỏi 39 :
  Hồ sơ công bố đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe khi nhập khẩu về Việt Nam gồm những nội dung gì...

  Câu hỏi Câu hỏi 40 :
  Hồ sơ công bố đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước gồm những nội dung gì.