Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm khi nộp hồ sơ đề nghị cơ qu...

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Tài khoản nộp phí là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Các Trang web cung cấp Hệ thống dịch vụ công ATTP quốc gia của Cục An toàn thực phẩm?

  Câu hỏi Câu hỏi 4 :
  Thời gian kiểm tra, xác nhận phí của Doanh nghiệp nộp bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng?

  Câu hỏi Câu hỏi 5 :
  Thời gian kiểm tra, xác nhận phí của Doanh nghiệp nộp bằng hình thức Keypay (Thanh toán điện tử qua...

  Câu hỏi Câu hỏi 6 :
  Khi doanh nghiệp nộp phí bằng hình thức Keypay nhưng chưa được xác nhận mà ngân hàng vẫn trừ phí?

  Câu hỏi Câu hỏi 7 :
  Những trường hợp nào được hoàn trả lại phí đã nộp?

  Câu hỏi Câu hỏi 8 :
  Thời gian giải quyết hồ sơ hoàn trả phí?

  Câu hỏi Câu hỏi 9 :
  Thủ tục hoàn trả phí khi nộp trùng, nộp nhầm và nộp không đúng nội dung?

  Câu hỏi Câu hỏi 10 :
  Thủ tục lấy biên lai của các hồ sơ nộp phí hợp lệ?

  Câu hỏi Câu hỏi 11 :
  Xin cho biết nội dung của khái niệm về “Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”, “Cơ sở thức ăn đư...

  Câu hỏi Câu hỏi 12 :
  Xin cho biết sự khác nhau của khái niệm về “Sản xuất thực phẩm”, “Sản xuất ban đầu”, “Sơ chế ...

  Câu hỏi Câu hỏi 13 :
  Xin cho biết khái niệm “An toàn thực phẩm” và trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm được qu...

  Câu hỏi Câu hỏi 14 :
  Xin cho biết những hành vi nào bị cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quy định như thê...

  Câu hỏi Câu hỏi 15 :
  Xin cho biết nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đượ...

  Câu hỏi Câu hỏi 16 :
  Xin cho biết các quy định về điều kiện để các cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống...

  Câu hỏi Câu hỏi 17 :
  Xin cho biết điều kiện kinh doanh thức ăn đường phố được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 18 :
  Xin cho biết điều kiện, thời hạn và thủ tục để cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an t...

  Câu hỏi Câu hỏi 19 :
  Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh có phải là cơ sở kinh ...

  Câu hỏi Câu hỏi 20 :
  Việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Điều ...