Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm khi nộp hồ sơ đề nghị cơ qu...

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Tài khoản nộp phí là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Các Trang web cung cấp Hệ thống dịch vụ công ATTP quốc gia của Cục An toàn thực phẩm?

  Câu hỏi Câu hỏi 4 :
  Thời gian kiểm tra, xác nhận phí của Doanh nghiệp nộp bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng?

  Câu hỏi Câu hỏi 5 :
  Thời gian kiểm tra, xác nhận phí của Doanh nghiệp nộp bằng hình thức Keypay (Thanh toán điện tử qua...