Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm khi nộp hồ sơ đề nghị cơ qu...

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Tài khoản nộp phí là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Các Trang web cung cấp Hệ thống dịch vụ công ATTP quốc gia của Cục An toàn thực phẩm?

  Câu hỏi Câu hỏi 4 :
  Thời gian kiểm tra, xác nhận phí của Doanh nghiệp nộp bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng?

  Câu hỏi Câu hỏi 5 :
  Thời gian kiểm tra, xác nhận phí của Doanh nghiệp nộp bằng hình thức Keypay (Thanh toán điện tử qua...

  Câu hỏi Câu hỏi 6 :
  Khi doanh nghiệp nộp phí bằng hình thức Keypay nhưng chưa được xác nhận mà ngân hàng vẫn trừ phí?

  Câu hỏi Câu hỏi 7 :
  Những trường hợp nào được hoàn trả lại phí đã nộp?

  Câu hỏi Câu hỏi 8 :
  Thời gian giải quyết hồ sơ hoàn trả phí?

  Câu hỏi Câu hỏi 9 :
  Thủ tục hoàn trả phí khi nộp trùng, nộp nhầm và nộp không đúng nội dung?

  Câu hỏi Câu hỏi 10 :
  Thủ tục lấy biên lai của các hồ sơ nộp phí hợp lệ?

  Câu hỏi Câu hỏi 11 :
  Xin cho biết nội dung của khái niệm về “Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”, “Cơ sở thức ăn đư...

  Câu hỏi Câu hỏi 12 :
  Xin cho biết sự khác nhau của khái niệm về “Sản xuất thực phẩm”, “Sản xuất ban đầu”, “Sơ chế ...

  Câu hỏi Câu hỏi 13 :
  Xin cho biết khái niệm “An toàn thực phẩm” và trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm được qu...

  Câu hỏi Câu hỏi 14 :
  Xin cho biết những hành vi nào bị cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quy định như thê...

  Câu hỏi Câu hỏi 15 :
  Xin cho biết nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đượ...

  Câu hỏi Câu hỏi 16 :
  Xin cho biết các quy định về điều kiện để các cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống...

  Câu hỏi Câu hỏi 17 :
  Xin cho biết điều kiện kinh doanh thức ăn đường phố được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 18 :
  Xin cho biết điều kiện, thời hạn và thủ tục để cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an t...

  Câu hỏi Câu hỏi 19 :
  Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh có phải là cơ sở kinh ...

  Câu hỏi Câu hỏi 20 :
  Việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Điều ...

  Câu hỏi Câu hỏi 21 :
  Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP quy định: Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, chế biến ...

  Câu hỏi Câu hỏi 22 :
  Hướng dẫn cách thực hiện tạo tài khoản và nộp hồ sơ trên phần mềm dịch vụ công cấp độ 4 : xacnhanqua...

  Câu hỏi Câu hỏi 23 :
  Thủ tục cấp Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm được thực hiện theo Nghị định/ Thông ...

  Câu hỏi Câu hỏi 24 :
  Thành phần hồ sơ bao gồm những gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 25 :
  Các thành phần hồ sơ có cần phải đóng dấu của công ty không?

  Câu hỏi Câu hỏi 26 :
  Bản ghi nội dung quảng cáo trong đĩa hình hoặc file video clip trên hệ thống được định dạng bằng đuô...

  Câu hỏi Câu hỏi 27 :
  Khi nộp hồ sơ trên hệ thống xacnhanquangcao.vfa.gov.vn có cần phải ký số trên mỗi hồ sơ không?

  Câu hỏi Câu hỏi 28 :
  Có bắt buộc phải thêm cụm từ: “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc...

  Câu hỏi Câu hỏi 29 :
  Thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 01 bộ hồ sơ quảng cáo?

  Câu hỏi Câu hỏi 30 :
  Hiện nay thủ tục về cấp xác nhận quảng cáo đối với hình thưc giới thiệu sản phẩm thực phẩm thông qua...

  Câu hỏi Câu hỏi 31 :
  Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với các sản phẩm thực phẩm thuộc p...

  Câu hỏi Câu hỏi 32 :
  Sau khi hết thời hạn của Giấy tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm thuốc lá thì doanh nghiệp t...

  Câu hỏi Câu hỏi 33 :
  Trường hợp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cả Bộ Y tế và Ủy ba...

  Câu hỏi Câu hỏi 34 :
  Thời hạn để cấp giấy chứng nhận y tế là bao nhiêu ngày?

  Câu hỏi Câu hỏi 35 :
  Các sản phẩm nào được cấp giấy chứng nhận y tế?

  Câu hỏi Câu hỏi 36 :
  Kết quả kiểm nghiệm nộp kèm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận y tế phải được kiểm nghiệm ở Phòng kiểm ng...

  Câu hỏi Câu hỏi 37 :
  Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận y tế gồm những giấy tờ gì ?

  Câu hỏi Câu hỏi 38 :
  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc đối tượng phải đăng ký bản công bố hay tự công bố trước khi lưu hành...

  Câu hỏi Câu hỏi 39 :
  Hồ sơ công bố đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe khi nhập khẩu về Việt Nam gồm những nội dung gì...

  Câu hỏi Câu hỏi 40 :
  Hồ sơ công bố đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước gồm những nội dung gì.

  Câu hỏi Câu hỏi 41 :
  Tài liệu trong hồ sơ làm thủ tục tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm nếu bằng tiếng nước ngoà...

  Câu hỏi Câu hỏi 42 :
  Quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ở đâu?

  Câu hỏi Câu hỏi 43 :
  Nếu tổ chức, cá nhân có nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sả...

  Câu hỏi Câu hỏi 44 :
  Nếu tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, c...

  Câu hỏi Câu hỏi 45 :
  Quy định sau bao nhiều ngày sẽ được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm...

  Câu hỏi Câu hỏi 46 :
  Quy định sau bao nhiều ngày sẽ được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia ...

  Câu hỏi Câu hỏi 47 :
  Trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sun...

  Câu hỏi Câu hỏi 48 :
  Sau khi đã công bố sản phẩm, tổ chức cá nhân muốn sửa chữa hoặc đính chính hoặc thay đổi một số nội ...

  Câu hỏi Câu hỏi 49 :
  Phụ gia thực phẩm là gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 50 :
  Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ công bố phụ gia thực phẩm