Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Thế nào là chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ?

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Chứng chỉ hành nghề có thời hạn bao nhiêu năm và có giá trị như thế nào ?

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Việc thừa nhận chứng chỉ hành nghề giữa các nước như thế nào ?

  Câu hỏi Câu hỏi 4 :
  Ai được gọi là người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ?

  Câu hỏi Câu hỏi 5 :
  Những người như thế nào thì được gọi là lương y? xin thẩm định lần tiếp theo?

  Câu hỏi Câu hỏi 6 :
  Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền được pháp luật quy định như n...

  Câu hỏi Câu hỏi 7 :
  Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm những nội dung gì?

  Câu hỏi Câu hỏi 8 :
  Các hành vi nào bị cấm trong khám bệnh, chữa bệnh?

  Câu hỏi Câu hỏi 9 :
  Những đối tượng nào được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

  Câu hỏi Câu hỏi 10 :
  Dược sỹ , cử nhân sinh học, cử nhân hóa học làm việc tại khoa xét nghiệm của cơ sở Khám bệnh, chữa b...