Tra cứu câu hỏi

    Câu hỏi Câu hỏi 91 :
    Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ...

    Câu hỏi Câu hỏi 92 :
    Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động của Bộ Y tế và các Sở Y tế?