Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 21 :
  Hồ sơ đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chyên môn trong chứng chỉ hành nghề bao gồm những giấy ...

  Câu hỏi Câu hỏi 22 :
  Hồ sơ đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...

  Câu hỏi Câu hỏi 23 :
  Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam, người nước ngoài, người Việt Nam đ...

  Câu hỏi Câu hỏi 24 :
  Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề bị thu hồi đối với người Việt Nam, vì các lý do khác được ...

  Câu hỏi Câu hỏi 25 :
  Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề bị thu hồi đối với người Việt Nam, người nước ngoài, người...

  Câu hỏi Câu hỏi 26 :
  Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề được gửi đến cơ quan nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 27 :
  Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề được quy định như thế nào ?

  Câu hỏi Câu hỏi 28 :
  Quản lý chứng chỉ hành nghề quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 29 :
  Nguyên tắc đăng ký thực hành được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 30 :
  Xác nhận thời gian thực hành đối với bác sỹ, y sỹ, hộ sinh viên, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên trướ...