Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 81 :
  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô că...

  Câu hỏi Câu hỏi 82 :
  Tham khảo các văn bản liên quan đến cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô thì tìm ở đâu? hay liên hệ ...

  Câu hỏi Câu hỏi 83 :
  Quy trình cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 84 :
  Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô gửi đến cơ quan hay đơn vị nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 85 :
  Đề nghị ghi rõ rối loạn nhận biết cả 3 màu xanh, đỏ, vàng hay rối loạn nhận biết 1 trong 3 màu là kh...

  Câu hỏi Câu hỏi 86 :
  “Cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 01 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toà...

  Câu hỏi Câu hỏi 87 :
  Rối loạn tâm thần mạn tính thì không được cấp giấy phép lái xe (BV Chợ Rẫy)

  Câu hỏi Câu hỏi 88 :
  Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện bị làm giả nhiều, đối tượng làm giả rất tinh vi, sử dụng các ...

  Câu hỏi Câu hỏi 89 :
  Thủ tục phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản...

  Câu hỏi Câu hỏi 90 :
  Thủ tục Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản...