Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 31 :
  Bác sỹ mới ra trường mà về Trạm y tế xã thì việc cấp chứng chỉ hành nghề có phải qua thời gian thực ...

  Câu hỏi Câu hỏi 32 :
  Người hành nghề thiếu thời gian thực hành theo quy định của pháp luật có được cấp chứng chỉ hành ngh...

  Câu hỏi Câu hỏi 33 :
  Nội dung xác nhận về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp được quy định như thế nào ?

  Câu hỏi Câu hỏi 34 :
  Việc tổ chức thực hành được quy định như thế nào?

  Câu hỏi Câu hỏi 35 :
  Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt ...