Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 36 :
  Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt ...

  Câu hỏi Câu hỏi 37 :
  Tiêu chí để công nhận người hành nghề biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng ngôn ngữ khác trong kh...

  Câu hỏi Câu hỏi 38 :
  Muốn được công nhận người có đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh cần phải có những tiê...

  Câu hỏi Câu hỏi 39 :
  Thế nào là giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh?

  Câu hỏi Câu hỏi 40 :
  Thế nào là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?