Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Tôi muốn nhập khẩu mỹ phẩm từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh, tôi cần thực hiện những thủ tục ...

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Cơ quan nào có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu?

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Tôi có thể nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu và nhận kết quả ở đâu?

  Câu hỏi Câu hỏi 4 :
  Phí công bố mỹ phẩm là bao nhiêu?

  Câu hỏi Câu hỏi 5 :
  Làm thế nào để phân loại đâu là một sản phẩm mỹ phẩm?