Tra cứu câu hỏi

Lĩnh vực: Thủ tục hành chính lĩnh vực Dược 131 câu hỏi
Câu hỏi 1 :
Tôi muốn mở nhà thuốc tư nhân tôi cần thực hiện những thủ tục nào?

Câu hỏi 2 :
Tôi muốn mở nhà thuốc tôi cần giấy tờ gì?

Lĩnh vực: Thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ phẩm 15 câu hỏi
Câu hỏi 1 :
Tôi muốn nhập khẩu mỹ phẩm từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh, tôi cần thực hiện những thủ tục nào? Hồ sơ bao gồm những tài liệu nào?

Câu hỏi 2 :
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu?

Lĩnh vực: Thủ tục hành chính lĩnh vực thụ tinh ống nghiệm, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và can thiệp y tế để xác định lại giới tính 7 câu hỏi
Câu hỏi 1 :
Bộ hồ sơ của đơn vị xin công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) gồm những tài liệu gì?

Câu hỏi 2 :
Bộ hồ sơ của đơn vị xin công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật mang thai hộ gồm những tài liệu gì?