Tra cứu câu hỏi

Lĩnh vực: Thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm y tế 24 câu hỏi
Câu hỏi 1 :Bảo hiểm y tế là gì?
Bảo hiểm y tế là gì?

Câu hỏi 2 :Cơ sở KCB BHYT ban đầu là gì?
Cơ sở KCB BHYT ban đầu là gì?

Lĩnh vực: Thủ tục hành chính lĩnh vực Hợp tác quốc tế 2 câu hỏi
Câu hỏi 1 :
Đơn vị tôi muốn tổ chức Hội nghị/Hội thảo quốc tế trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam, tôi phải liên hệ với cơ quan nào để xin phép?

Câu hỏi 2 :
Hồ sơ xin phép tổ chức Hội nghị/Hội thảo quốc tế trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam gồm những giấy tờ gì?

Lĩnh vực: Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý thực phẩm và sản phẩm dinh dưỡng 58 câu hỏi
Câu hỏi 1 :
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ- CP phải nộp phí theo nội dung và định mức được quy định tại Thông tư nào?

Câu hỏi 2 :
Tài khoản nộp phí là gì?

Lĩnh vực: Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính 5 câu hỏi
Câu hỏi 1 :
Những đơn vị nào có thể đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính?

Câu hỏi 2 :
Cơ sở y tế tư nhân đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thì nộp hồ sơ cho đơn vị nào?

Lĩnh vực: Thủ tục hành chính lĩnh vực Cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 92 câu hỏi
Câu hỏi 1 :
Thế nào là chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ?

Câu hỏi 2 :
Chứng chỉ hành nghề có thời hạn bao nhiêu năm và có giá trị như thế nào ?